Umjetnik

ivotopis

Izlobe

Galerija

Iz kritike

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetnik
SAMOSTALNE IZL0
BE

1977. LIVNO, Dom kulture
1977. ZAGREB, Knji
ara "Mladost", Ilica 30
1978. NI
, Galerija doma JNA
1978. NI
, O.. "Dobroslav Jovanovi Stanko"
1989. LIVNO, Caffe galerija 42
1989. KUPRES, Dom kulture
1991. LIVNO, Galerija "Centar"
1992. SPLIT, Galerija "Protiron", Peristil
1992. FRANKFURT, Dom Livnjaka (Ivica Vla
i, Stipo Zoroja)
1993. REPI
E POD OKIEM; Galerija "Repie"
1994. LIVNO, Caffe galerija 42
1995. PRIMO
TEN, Galerija "Rudine"
1995. REPl
E, Galerija "Repie" (Lidvina Luketa, Zorica Turkalj,
Ivica Vlasi
)
1995. ZAGREB, Galerija kluba Kerametal (Lidvina Luketa, Zorica
Turkalj, Ivica Vla
i)
1996. KRALJEVA SUTJESKA, Galerija samostana "Kraljeva
sutjeska" (Josip Boteri Dini, Ivica Vla
i)
1996. VARE
, Galerija Crkve sv. Mihovila (Josip Boteri Dini,
Ivica Vla
i)
1997. ZAGREB, Galerija Crkve svetog Kri
a
1997. KLEK, Galerija "Ste
ak"
1997. VODICE, Nauti
ki centar "Marina"
1997. NEUM, Hotel "Neum"
1997. DUBROVNIK, Art Galery "Tonl"
1997. DARUVAR, Gradska galerija "Croatia osiguranje"
1997. OSIJEK, Galerija "Kuna", Dom HV
1998, SLAVONSKA PO
EGA, Galerija Doma HV
1998. LIVNO, Art Galerija "Vla
i", Trgovako poslovni centar
"FORUM"


SKUPNE IZL0
BE

1976. SARAJEVO, Izloba radova studenata Akademije likovnih
umjetnosti, Umjetni
ki paviljon "Collegium artisticum"
1976. NOVI BEOGRAD, Izlo
ba radova studenata Akademije
likovnih umjetnosti - Sarajevo
1977. LIVNO, "Livnjaci - Livnu" 77
1977. MOSTAR, DLU Mostar 14. februar", Umjetni
ka galerija
1978. LIVNO, "Livnjaci - Livnu" 78.
1978. MOSTAR, DLU Mostar " 14. februar", Umjetni
ka galerija
1979. MOSTAR, DLU Mostar " 14. februar", Umjetni
ka galerija
1980. MOSTAR, DLU Mostar " 14. februaC, Umjetni
ka galerija
1984. LIVNO, "Livnjaci - Livnu", Salon Narodnog univerziteta
1985. LIVNO, "Livnjaci - Livnu", Salon Narodnog univerziteta
1986. LIVNO, "Livnjaci - Livnu", Salon Narodnog univerziteta
1986. SARAJEVO, "Livnjaci - Sarajevu", Dom JNA
1986. GLAMOC, Dru
tvo livanjskih slikara
1986. DUVNO, Dru
tvo livanjskih slikara, Dom kulture
1987. LIVNO, "Livnjaci - Livnu", Salon Narodnog univerziteta

............................................................................>>> nastavak

 

 

 

 

 
Art Galerija Vlasic 2002